Tez kunda

Biz qachon boshlayotganimizni birinchi bilib oling.

Qisqa jumla, kimdir obuna orqali nimani qabul qilishini tasvirlaydi